Kerst.net - de grootste Kerstmis site van Nederland

Kerst geschiedenis. Hoe is kerst ontstaan ?


Updated: 23 oktober
Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
Vrolijk Kerstfeest in 70 talen
Kerst Alfabet (Engelstalig)

 
De geschiedenis van de kerstman.

De geschiedenis van kerst en kerstmis verschilt per land en regio.
Vooral in Christelijke landen zijn de verhalen en geschiedenis van kerst hetzelfde.


In Engeland staat hij bekend als Father Christmas. In China wordt hij kerstmis-oudeheer genoemd.
Russen noemen hem grootvader vorst en in de Verenigde Staten staat hij bekend als Santa Claus.

Wat zou kerstmis zijn zonder kerstman? De in een rood kabouterpak met witte biezen gestoken grijsaard is een bekende verschijning aan het einde van het jaar. Wat weinig mensen weten is dat de gezellige noordpoolbewoner in de loop der tijd nogal opzienbarende gedaantewisselingen heeft ondergaan.

De gangbare voorstelling die wij tegenwoordig van de goede man hebben dateert pas uit de jaren dertig in deze eeuw. Opmerkelijk hieraan is dat deze voor het grootste deel ontsproten is aan de fantasie van de reclamemakers van Coca Cola. Kerstmannen uit vorige eeuwen zouden, hoewel het met zijn rendiermobiel natuurlijk best om een opvallende verschijning gaat, onze uitgave misschien niet eens op straat hebben herkend! Wie de annalen van Santa Claus er op naslaat, komt bovendien tot de slotsom dat onze Nederlandse Sinterklaas minder van zijn op Amerikaanse leest geschoeide branchegenoot te vrezen heeft dan soms wel wordt aangenomen.
Santa Claus blijkt namelijk een verbastering te zijn van Sinterklaas en samen met de naam werden ook tal van andere met de kindervriend geassocieerde Hollandse tradities meegenomen door de Nederlandse immigranten die zich vestigden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
Op Internet zijn tal van chronologieŽn van de kerstman te vinden en het is leuk om hieronder wat mijlpalen uit het leven van de weldoener op een rij te zetten:

 • ca. 270-280 Geboorte van Sint Nicolaas, de meest waarschijnlijke voorloper van de kerstman. Hield van kinderen en gaf aan de minderbedeelden onder hen geschenken.
 • ca. 343 Sinterklaas sterft op 6 december.
 • ca. 600 De Saxen vestigen zich in Groot-BrittanniŽ. Om de weergoden gunstig te stemmen bedachten zij figuren als Vadertje Vorst die werd uitgebeeld door in een lange mantel gestoken acteurs met een puntmuts op.
 • ca. 800 De Vikingen brengen hun riten rondom de god Odin mee, die in december naar de aarde pleegde te komen om de mensen te vragen of ze tevreden waren. Hij had vaak een grote zak bij zich met cadeaus die hij aan de armen gaf. Hij werd meestal afgebeeld als een wijze met een lange witte baard.
 • 842 Eerste geschriften over het leven van Sint Nicolaas verschijnen.
 • 987 Nicolaas wordt patroonheilige van Rusland.
 • ca. 1120 Nonnen in BelgiŽ en Frankrijk begonnen met de traditie om op 6 december cadeaus aan armen en kinderen te geven.
 • 1300 Nicolaas die voorheen afgebeeld werd met een donkere baard neemt de gedaante aan van Odin die met zijn witte paard door de hemel vliegt. Eveneens naar evenbeeld van Odin krijgt Nicolaas voortaan een witte baard.
 • 1400 Meer dan 500 liederen en hymnes ter ere van Sint Nicolaas zijn omstreeks deze tijd bekend.
 • 1626 Een scheepsvloot onder aanvoering van de 'Goede Vrouwe', die Sint Nicolaas als boegbeeld had, verlaat Nederland met als bestemming Amerika. In het latere New York richten de schepelingen een standbeeld op voor de goedheiligman.
 • 1773 In de New York Gazette wordt melding gemaakt van Sint Nicolaas, die ook wel bekend is als St. A Claus.
 • 1863-1886 De politieke tekenaar Thomas Nast tekent de kerstman en wordt bekend als de portrettist die de kerstman een gezicht gaf.
 • 1931 Coca Cola begint een grootscheepse reclamecampagne waarin de kerstman figureert. De art director Haddon Sundblom bedenkt de kerstman zoals hij nog ons nog altijd voor ogen staat.

Meer wetenswaardigheden over kerstmis.
© Copyright 1997 - 2015 Kerst.net | Alle rechten voorbehouden | kerstkaarten maken

geschiedenis over het ontstaan van kerstmis en de kerstman historie